O B A V E Š T E Nj E

 

U period od 9. - 11.06.2014 godine, na poziv Doc dr A. Nikolić, u Beogradu je boravio Prof. Robert Bonow, koji je istaknuti član svetskog i američkog udruženja kardiologija, autor više udžbenika iz Kardiologije (Braunwald's Heart Disease, A textbook of Cardiovascular Disease) i Imiging tehnika, kao i glavni urednik vodećih medicinskih časopisa iz oblasti kardiologije poput: American Journal of Cardiology, Journal of the American College of Cardiology, American Heart Journal, Circulation, European Heart Journal i drugih. Prof Robert Bonow radi na Northewestern Memorial Hospital-u u okviru istoimenog fakulteta u Čikagu.

Nakon inaguacionog predavanja održanog u Dekanatu Medicinskog fakulteta a povodom dodele zvanja Visiting profesora, dana 11.06.2014 godine održao predavanje i u IKVB Dedinje:

Risk assessment in asymptomaptic individuals: risc scores, biomarkers and imaging, koje je bilo veoma značajno, vrlo posećeno i propraćeno interesantnom diskusijom.