Naslovna strana
In Memoriam
Branislav Radovančević
Istorijat foruma
Naučni program
Registracija i
mesto održavanja
Kontakt
 

ČETVRTI MEĐUNARODNI FORUM O SRČANOJ SLABOSTI
BRANISLAV RADOVANČEVIĆ

Dobrodošli na Četvrti međunarodni forum o srčanoj slabosti – Branislav Radovančević.

Organizatori ovog foruma su Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd, Texas Heart Institute, Houston, SAD i Centar za srčanu slabost i transplantaciju srca, Univerzitetskog Kliničkog centra Ljubljana.

Forum krasi interaktivnost i kolegijalni duh, osobine proizašle iz namere da se kreira medicinski skup vrhunskog kvaliteta koji neće biti ograničen uobičajenim normama kongresnih dešavanja.

Eminentni svetski stručnjaci iz oblasti lečenja srčane slabosti predstaviće svoje bogato kliničko iskustvo. Kroz dinamičan i aktuelan naučni program, evaluiraće se najoptimalnije strategije lečenja akutne i hronične srčane slabosti, sa posebnim osvrtom na primenu mehaničke cirkulatorne potpore i transplantaciju srca. Namera je da, sagledavši širok spektar terapijskih mogućnosti, učesnici foruma kreiraju sopstveni algoritam kako pomoći bolesnicima sa ovim teškim oboljenjem. Brojni paneli tokom sesija pružaju priliku za razmenu mišljenja i stručnu polemiku.

Ovaj forum krasi i mentorska misija sa sesijama i radionicama posvećenim edukaciji mladih doktora. Iskusni kardiolozi i kardiohirurzi prikazaće i analizirati slučajeve iz svakodnevne prakse. Fokus ove aktivnosti je na izazovima sa kojima se suočavaju doktori opšte prakse u lečenju bolesnika sa srčanom slabosti.

Forum je namenjen svim medicinskim radnicima koji leče bolesnike sa srčanom slabošću. Forum će biti akreditovan.