Izveštaji sa konzilijuma:

I konzilijum 22.02.2009.
II konzilijum 22.05.2009.
III konzilijum 19.10.2009.
IV konzilijum 18.03.2010.
V konzilijum 17.02.2011.
VI konzilijum 04.10.2011.
VII konzilijum 23.02.2012.
VIII konzilijum 18.09.2012.
IX konzilijum 26.3.2013.
X konzilijum 13.9.2013.
XI konzilijum 30.5.2014.
XII konzilijum 14.11.2014.
XIII konzilijum 27.2.2015.
XIV konzilijum 18.11.2015.
XV konzilijum 16.05.2016.

 

Prof Jane Somerville, Emeritus professor, London, osnivač prvog centra za urođene sračane mane u Londonu i lider u proceni i lečenju ovih pacijenata.

Održava redovno konzilijume za procenu odraslih, operisanih ili neoperisanih pacijenata, sa urođenim srčanim manama.

16. USMO konzilijum sa stranim konsultantom, Prof Jane Somerville iz Londona, održaće se krajem
septembra 2016. godine sa početkom u 11h u Amfiteatru Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje

Pozivamo sve zainteresovane kolege iz zemlje i okruženja, da nam se pridruže na USMO konzilijumu jer:

1. Ni jedan centar nije suviše mali niti tako veliki, da se ne bi pridružio, u proceni bolesnika sa urođenim srčanim manama.

2. Pacijenti sa urođenim srčanim manama su u našem okruženju, javljaju se na preglede, njihova procena je često veoma teška, zahteva multidisciplinarni pristup i iskustvo

3 Čovek vidi ono što traži, a prepoznaje ono što zna

4. Zajedno smo uvek jači

Pacijenti za prikaz se prijavljuju na telefon 011/3601 671 ili 011/3601 670.

ČLANOVI KONZILIJUMA:
Prof dr Jane Somerville, London
i lekari iz sledećih kardioloških centara:
  • IKVB Dedinje
  • Univerzitetska dečija klinika-Tiršova
  • Institut za majku i dete-Novi Beograd
  • IKVB UKC Srbije
  • IKVB Sremska Kamenica
  • Klinika za kardiologiju KC Banja Luka
  • Regionalni centri iz kojih dolaze prikazi
 
Tim IKVB Dedinje za procenu pacijenata
sa urođenom srčanom manom u odraslih

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel:
36 01 671 (Eho kabinet)
e-mail: echo@ikvbd.com