3

Dobrodošli na prezentaciju
Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"

Nadamo se da ćete na našoj prezentaciji dobiti sve potrebne informacije o našem Institutu.

Institut "Dedinje" se nalazi u vrhu evropskih kardiovaskularnih instituta. Medicinsku pomoć pružiće Vam tim vrhunskih stručnjaka. Naše visoko specijalizovano osoblje konstantno prati trendove u polju kardiovaskularne medicine.

S poštovanjem,
Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"

 

 

NOVA ZGRADA
DEDINJE II

informacije>>>

CENTAR ZA UROĐENE SRČANE MANE U ODRASLIH (CUSMO)

Stručni konzilijum pacijenata USMO
informacije>>>

Intervencije kod pacijenata sa USMO
informacije>>>

   

KONTINUIRANA EDUKACIJA
IZ EHOKARDIOGRAFIJE


Bazični kurs
informacije i program >>>


Transezofagealna ehokardiografija
informacije i program >>>

Stres ehokardiografija
informacije>>>


ŠKOLA ZA ULTRASONOGRAFSKU ANGIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

informacije i program >>>


Aktuelni događaji


Associate Prof Alessandro Giamberti, MD Phd,

Head of Congenital Surgery, Policlinico San Donato, San Donato M. se, Italy, operisaće pacijente sa kompleksnim urođenim srčanim manama u odraslih u periodu od 9-12. oktobra 2016 godine.

Izveštaj o predhodnim posetama Prof Giamberti možete pogledati u CUSMO

Mario Spasić u poseti IKVB Dedinje

Dana, 8.6.2016.god. Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ je posetio glavni koordinator radnog tela za borbu protiv korupcije u sistemu zdravstva, gospodin Mario Spasić, čiji je predsednik ministar zdravlja Republike Srbije, Ass. Dr Zlatibor Lončar.

Sa V.D. direktorom Instituta „Dedinje“, Prof. dr Predragom Milojevićem je održan sastanak na kome su razmatrana pitanja vezana za organizaciju zdravstvene delatnosti iz oblasti kardiovaskularne dijagnostike i hirurgije, o unapređenju rada Instituta i narednim koracima proširenja kapaciteta bolnice, kao i o sprečavanju korupcije u zdravstvu.


Prof. Dr Robert Bonow, Chicago, USA

posetio je IKVBD Dedinje
i održao predavanje dana 11.6.2014.

CV

Liste čekanja naših bolesnika
možete naći na sajtu Republičkog
zavoda za zdravstveno osiguranje:
www.rzzo.rs


Radove naših doktora potražite na međunarodnom pretraživaču naučnih radova - Pub Med
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Novi nacionalni vodiči dobre kliničke prakse
www.zdravlje.gov.rs

ili

www.azus.gov.rs

Međunarodni forum o srčanoj slabosti
Branislav Radovančević
informacije>>>

Forum je akreditovan:
15 KME poena – usmene prezentacije
9 KME poena – pasivno učešće

International Heart Failure Forum
Branislav Radovančević
information>>>