KONTINUIRANA EDUKACIJA IZ EHOKARDIOGRAFIJE

EHO ŠKOLA DEDINJE

Stres ehokardiografija

OSNOVE INFORMACIJE O KURSU:

1. Trajanje kursa mesec dana
2. Predavanja 3 radna dana
3. Praktičan deo 4 nedelje
4. Ograničen broj polaznika
5. Cena kursa: 2000 eura, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun: 840-647667-37
6. 3. kurs stres ehokardiografije u najavi za 2017. (tačan datum će biti određen u zavisnosti od broja zainteresovanih polaznika)
7. Broj kandidata je ograničen, potrebno je znanje konvencionalne transtorakalne ehokardiografije
8. Kurs je akreditovan
polaznici I kursa >>>

slike sa praktičnog dela >>>
izveštaj I kursa >>> predavači I kursa >>>
polaznici II kursa >>> izveštaj II kursa >>> predavači II kursa >>>

Telefon: 011/ 3601 671; 3601 670
Fax: 011/3601 714
E-mail: echo@ikvbd.com