KONTINUIRANA EDUKACIJA IZ EHOKARDIOGRAFIJE

EHO ŠKOLA DEDINJE

Transezofagealna ehokardiografija

OSNOVE INFORMACIJE O KURSU:

1. Trajanje kursa 2 meseca
2. Predavanja 3 dana
3. Praktičan deo 7 nedelja (uključuje rad sa ambulantnim pacijentima i intraoperativni eho)
4. Ograničen broj polaznika
5. Cena kursa: 3000 eura, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun: 840-647667-37
6. 5.Viši kurs iz Transezofagealne ehokardiografije u toku
7. 6.Viši kurs iz Transezofagealne ehokardiografije planiran za proleće 2018. (tačan datum će biti određen u zavisnosti od broja zainteresovanih polaznika), otvoren je za prijavljivanje, ograničen broj polaznika na 6
8. Planira se maksimalno 6 polaznika, koji znaju konvencionalnu transtorakalnu ehokardiografiju
9. Kurs je akreditovan

polaznici I kursa >>>

slike sa praktičnog dela >>>

izveštaj I kursa >>> predavači >>>

polaznici II kursa >>>

slike sa praktičnog dela >>>

izveštaj II kursa >>>

polaznici III kursa >>>

izveštaj III kursa >>>

Telefon: 011/ 3601 671; 3601 670
Fax: 011/3601 714
E-mail: echo@ikvbd.com