ŠKOLA ZA ULTRASONOGRAFSKU ANGIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

 

U toku je prijavljivanje za narednu školu koja počinje marta 2014.
Tačan termin i druge informacije možete dobiti na telefon: 011/3601-668 dr Nikola Aleksić

 

preuzimanje Adobe reader
program škole >>> 0.3 mb
Uspešno je završena prva škola za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku.
27. maja 2009. upriličena je svečana dodela diploma za 12 polaznika.
Uspešno je završena druga škola za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku
april-maj 2010.
Uspešno je završena treća škola za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku
mart-maj 2011.
Uspešno je završena četvrta škola za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku
mart-maj 2012.
Uspešno je završena peta škola za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku
mart-maj 2013.
 

Rukovodioci nastave: Prof. dr Đorđe Radak, Prof. dr Jovo Kolar
Zamenik rukovodioca nastave:
Dr Sandra Radak mr sci.
Nastavni odbor škole za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku:
Prof. dr Đorđe Radak
Prof. dr Jovo Kolar
Dr Sandra Radak mr sci.
Dr Anka Mitrašinović
Doc. dr Nenad Ilijevski
Prof. dr Dragan Sagić
Doc. dr Miodrag Perić

Sekretar škole:
Dr Nikola Aleksić

Tehnički sekretari:
Jasmina Božić
Dragana Horvan

03. mart 2014.

PRIJAVE NA TEL.

011-3601668

ŠKOLA ZA ULTRASONOGRAFSKU ANGIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Osnivači: Prof. dr Đorđe Radak, Prof. dr Jovo Kolar

Broj polaznika: do 8

Profil polaznika: Internisti, Hirurzi, Neurolozi, Fizijatri, Radiolozi, Dermatolozi, Spec.Opčte medicine, Klinički doktori

Škola obuhvata teorijska predavanja i praktičnu edukaciju:

- Centar za teorijsku nastavu: Amfiteatar IKVB Dedinje
- Centar za praktičnu kliničku edukaciju: Laboratorija za neuroangiologiju i opštu angiologiju Klinike za vaskularnu hirurgiju IKVB Dedinje.

Centar za polaganje završnog ispita: IKVB Dedinje

 BAZIČNI PROGRAM ŠKOLE
I Opšti principi ultrasonografske dijagnostike
II Ultrasonografija supraaortalnih grana
III Ultrasonografija abdominalne aorte i visceralnih arterija
IV Ultrasonografija arterija i vena donjih ekstremiteta

Program škole
Nastava se sastoji iz teoretskog i praktičnog dela.

Teorijska nastava se odvija 5 do 7 časova dnevno tokom nedelju dana. Nakon toga se polaže kvalifikacioni test koji lekare osposobljava za praćenje praktične nastave.

U toku naredna 2 meseca odvija se praktična nastava u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima (od 12 do 16h i od 16 do 20h).

Za vreme edukacije svaki polaznik mora da uradi najmanje 100 pregleda supraaortnih grana, 50 pregleda abdominalne aorte sa visceralnim arterijama i 50 pregleda arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta.

Praktična edukacija obuhvata i prisustvo na vaskularnom konzilijumu, boravak na odeljenju vaskularne hirurgije i u operacionoj sali radi komparacije ultrazvučnih i intraoperativnih nalaza.

Praktični rad se odvija u dve smene sa dva polaznika po aparatu ALOCA 10.

Završni ispit se sastoji iz dva dela:

1. Praktični ispit u toku koga polaznik obavlja:

- Jedan pregled supraaortnih grana: karotidnih, vertebralnih arterija, truncusa brachiocephalicusa i subklavijalnih arterija.
- Jedan pregled arterija i vena gornjih i/ili donjih ekstremiteta.
- Jedan pregled abdominalne aorte i visceralnih arterija.

Pregled se tumači usmeno i piše se završni nalaz koji prati i ocenjuje imenovana komisija.

2. Završni test se procenjuje komisijski.

Polaznici škole za Ultrasonografsku angiološku dijagnostiku dobijaju sertifikat koji zvanično potvrdjuje osposobljenost za obavljanje i interpretaciju nalaza iz Ultrasonografije supraaortnih grana, abdominalne aorte sa visceralnim granama, kao i arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta.

Škola je akreditovana od strane ZDRAVSTVENOG SAVETA REPUBLIKE SRBIJE, polaznici dobijaju bodove.

Škola počinje 3. marta 2014 godine. Cena je 2500 e u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. O ostalim pojedinostima možete se obavestiti kod

dr Nikole Aleksića na telefon 011-3601-668