KONTINUIRANA EDUKACIJA IZ EHOKARDIOGRAFIJE

EHO ŠKOLA "DEDINJE"

Bazična ehokardiografija:

1. osnovni kurs

24. septembar - 24. decembar 2007.

završen 13 polaznika

   

2. osnovni kurs

25. februar - 23. maj 2008.

završen 12 polaznika

   

3. osnovni kurs

22. septembar - 19. decembar 2008.

završen 15 polaznika

   

4. osnovni kurs

26. januar - 24. april 2009.

završen 11 polaznika

   

5. osnovni kurs

21. septembar – 18. decembar 2009.

završen 14 polaznika

 

 

6. osnovni kurs

1. mart - 28. maj 2010.

završen 9 polaznika

   

7. osnovni kurs

27. septembar - 17. decembar 2010.

završen 11 polaznika

   

8. osnovni kurs

26. septembar - 16. decembar 2011.

završen 14 polaznika

   

9. osnovni kurs

6. februar - 27. april 2012.

završen 14 polaznika

   

10. osnovni kurs

24. septembar - 14. decembar 2012.

završen 15 polaznika

   

11. osnovni kurs

4. februar - 29. april 2013.

završen 9 polaznika

   

12. osnovni kurs

23. septembar - 13. decembar 2013.

završen 9 polaznika

   

13. osnovni kurs I deo

3. februara - 25. aprila 2014.

završen 5 polaznika

   

13. osnovni kurs II deo

22. septembar - 12. decembar 2014.

završen 13 polaznika

   

14. osnovni kurs

21. septembar - 11. decembar 2015.

završen 16 polaznika

   

15. osnovni kurs

8. februara - 30. aprila 2016.

završen 13 polaznika

   

16. osnovni kurs

26. septembar - 16. decembar 2016.

završen 13 polaznika

   

17. osnovni kurs

6. februara - 29. aprila 2017.

završen 12 polaznika

   

18. osnovni kurs program>>

18. septembar - 8. decembar 2017.

završen za prijavljivanje,
13 polaznika

 

19. osnovni kurs program>>

5. februara - 27. apila 2018.

otvoren za prijavljivanje

Cena kursa: 2850 eura, u dinarskoj protivvrednosti
po srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun:
840-647667-37

Telefon: 011/ 3601 671; 3601 670
Fax: 011/3601 714
E-mail: echo@ikvbd.com